česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

Projekty EU

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Odkazy na aktuální verze operačních programů pro plánovací období 2007 - 2013 v podobě zaslané k oficiálnímu vyjednávání s Evropskou komisí. Evropská komise vydala dne 27. července 2007 rozhodnutí o přijetí Národního strategického referenčního rámce pro Českou republiku.

Společnost ESOS Ostrava, s.r.o plně využívá příležitosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie pro financování profesního vzdělávání a rozvoj vlastních zaměstnanců. Díky vstupu České republiky do Evropské unie se tak otevřelo pro společnost mnoho nových příležitostí, které se snaží přípravou kvalitního profesního vzdělávání maximálně využívat.

Společnost 28.1.2010 získala dotaci na realizaci projektu v celkové výši 3.765.157,45 Kč.

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz