česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

Technická diagnostika

Co technickou diagnostikou zabezpečujeme:

 • velmi vysokou jistotu a spolehlivost s výhledem prodloužení cyklů údržby a omezení následných škod
 • objektivní technický stav musí být určován bez demontáže a bez přerušení provozu
 • vyhodnocení musí být provedeno na základě spolehlivosti celého strojního systému

Z hlediska komplexního řešení je možno technickou diagnostiku rozdělit:

 1. odhalení existence vznikající poruchy - detekce
 2. stanovení vadné součásti nebo uzlu - lokalizace
 3. určení prognózy zbytkové životnosti - predikce

Přístup k diagnostice z hlediska nasazení řešíme takto:

 • diagnostika předdemontážní
 • diagnostika po konečné montáži - při oživování a při finální kontrole
 • diagnostika v průběhu funkčního nasazení - servisní, kontrolně inspekční nebo tzv. monitoring

VIBRODIAGNOSTIKA

 • periodické měření výrobních strojů a zařízení, monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevývaha, nesouosost apod.
 • nepriodické měření problémových výrobních zařízení
 • implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby

VIBRODIAGNOSTIKA podrobně »»»

TRIBODIAGNOSTIKA

 • základní analýza vzorků olejů a plastických maziv
  • pro autodopravce a stavební stroje
  • pro výrobní stroje a zařízení

TRIBODIAGNOSTIKA podrobně:
pro výrobní stroje »»»
pro autodopravce »»»

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

 • sledování trendů vývoje přesnosti CNC strojního parku
 • kruhová interpolace dle ISO 230-4
 • měření geometrie dle ISO 230-1

Diagnostika NC a CNC strojů podrobně »»»

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz