česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

TERMOdiagnostika

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Používáme moderní termokamerový systém, který dokáže obsáhnout celé teplotní spektrum a výstupní termograf s potřebnou přesností nalézt případné poruchy, který při správném vyhodnocení je základním vzorcem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

Co nabízíme:

 • odhalení zjevných i skrytých míst úniku tepla a tepelných ztát u staveb (okna, střechy, kouřovody, atd.)
 • měření povrchové teploty těles současně na celém povrchu (kontrola vyzdívky, teplovodní potrubí, izolace kotlů a žíhacích pecí atd.)
 • uplatnění zobrazeného pole při optimalizaci technologického postupu, při tepelném zpracování výrobku, při optimalizaci konstrukce (výměníky, kompresory, potrubí chladících systémů, tepelné namáhání pohyblivých dílů při provozu strojů), při diagnostice provozu strojů a zařízení)
 • výkonného pomocníka při diagnostice elektrozařízení pod napětím (od zjišťování tepelného namáhání součástek na deskách až po zjišťování závad na rozvodech NN, VN a VVN)
 • uplatnění při optimalizaci chovných a pěstitelských podmínek v zemědělství
 • možnost využití termovizních snímků při výzkumu v lékařství, při vývoji pracovních ochranných pomůcek apod.
 • např.odhalování poruch prokrvování končetin, záněty kloubů apod.
 • zjišťování stavu vlhkosti a plísní v prostorech bytů,kanceláří,skladů,…
 • zjišťování kvality provedení prací po montážích a opravách střech, izolací budov, potrubí,…

Použití:

 • ve stavebnictví
 • ve strojírenství
 • pro firmy a podniky v oblasti elektrotechniky
 • pro zemědělské farmy a chovné stanice
 • pro organizace podnikající v přírodovědných oborech
 • ve zdravotnictví
 • pro občany - rodinné domy, panelové domy, činžovní domy

Výhody a užitky, které vám termodiagnostika přinese:

 • snížíte své náklady na spotřebu elektřiny, plynu a dalších energií
 • zvýšíte spolehlivost svých elektrických zařízení a přístrojů
 • optimalizujete své technologické postupy
 • zajistíte efektivní využití energií
 • termovizní měření je nedílnou součástí výzkumu a vývoje
 • předejdete vzniku poruch a škod na Vašem zařízení

Pro objednání našich služeb nás můžete ihned kontaktovat ...

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz