česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

TRIBODIAGNOSTIKA pro autodopravce a stavební stroje

Ekonomika provozu vozidel závisí na jejich technickém stavu. Provozovatel může mít pochybnosti jak jsou prováděny servisní úkony předepsané výrobcem a jaká bude životnost jednotlivých uzlů vozidla. Monitorování technického stavu jednotlivých komponent umožňuje tribotechnická diagnostika.

V zájmu zkvalitnění informací, které může TTD zákazníkovi poskytnout, jsme zavedli pravidelné sledování maziv pomocí instrumentální metodiky infračervené spektrometrie, která dokáže žádanou otázku vyhodnotit.

Tato metodika je schopna poskytnout velmi vysokou míru záruky plné funkčnosti oleje. Toho je docíleno současnou kontrolou úbytku vysokoteplotních antioxidantů (aditiv), mírou degradace základového oleje a také zjištění kontaminace látkami z okolí (voda, glykol, palivo).

Parametry sledované u motorového oleje:

  • obsah sazí
  • produkty oxidace
  • produkty nitrace
  • produkty sulfatace
  • kontaminace palivem
  • kontaminace glykolem
  • kontaminace vodou
  • pokles vysokoteplotních antioxidantů
  • nárůst aromátů

K získání potřebných dat je třeba dodat vzorek provozního oleje a vzorek oleje referenčního. Metodika je založena na srovnání spekter těchto dvou vzorků.

Zjišťujeme také stav opotřebení motoru a identifikaci druhu závady.


Černé kuličky pocházejí
z valivého opotřebení.
Zvětšení 250 x.

Stav opotřebení a identifikaci druhu závady zjišťujeme instrumentální metodikou – ferografickou analýzou. Tato metodika sleduje magnetické kovy, kovové materiály nemagnetického charakteru, produkty rozkladu aditiv maziva a prachové částice. Jmenované částice jsou zachytávány v magnetickém poli na mikroskopickém sklíčku, kde se vytváří tzv. feromagnetická stopa, kterou poté analyzujeme mikroskopicky. Jedná se o částice ocelové, které dělíme na : havarijní, únavové, abrazivní, adhezivní, sférické, částice rzi a metaloxidy. Dále to jsou částice gama hematitu, které dokládají špatně probíhající mazání olejového systému. Produkty degradace oleje, prach, který je označen jako křemík Si a částice paramagnetické : měď, hliník, olovo, zinek a cín. Můžeme nalézt i částice těsnění a další.

Systematickým sledováním lze zjistit trend vývoje opotřebení zařízení. Na základě výsledků analýz se určí periodický interval 3 měsíce, pokud situace nevyžaduje kratší interval. Pro zjištění druhu opotřebení zařízení a identifikaci závady je nutné znát materiálovou skladbu motoru.

Pro objednání našich služeb nás můžete ihned kontaktovat ...

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz