česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

TRIBODIAGNOSTIKA pro výrobní stroje a zařízení

Tribodiagnostika (TD) je bezdemontážní metodika, která je prováděna z odebraného vzorku oleje. TD identifikuje technický stav strojního zařízení v časovém předstihu – v této fázi agregát nejeví žádné známky negativního chování. Tím se liší od všech ostatních technických diagnostik. TD umožňuje tvorbu harmonogramu oprav, zajišťuje spolehlivost chodu stroje. Vhodnou aplikací oleje, udržováním oleje v nedegradovaném a čistém stavu lze snížit poruchovost a náklady na údržbu stroje na minimum.

Součástí tribodiagnostického servisu je:

Sledování degradace olejové náplně:

 • kinematická viskozita při 40°C dle ČSN EN ISO 3104
 • kinematická viskozita při 100°C dle ČSN EN ISO 3104
 • číslo kyselosti dle ČSN 65 6070
 • deemulgační charakteristika dle ČSN 65 6229
 • bod vzplanutí v otevřeném kelímku dle ČSN EN ISO 2592
 • IČ spektroskopie - metodika
 • charakterizace vzorku (vzhled, barva) – metodika

Sledování znečištění olejové náplně:

 • kód čistoty dle ČSN 65 6206
 • mechanické nečistoty filtrací dle ČSN 65 6219
 • obsah vody coulometricky dle ČSN 65 0330, ISO 760

Stanovení opotřebení strojního zařízení:

 • ferografie mikroskopická – metodika
 • REO ferografie – metodika

Součástí vyhodnocení vzorku oleje je při prvním rozboru technická zpráva, při opakovaných rozborech protokol z vyhodnocení měření. Tyto dokumenty obsahují trend vývoje sledovaných parametrů a závěr a doporučení pro danou olejovou náplň a zařízení.

Doba zaslání vyhodnocení je maximálně 14 kalendářních dnů od dodání vzorků.

V rámci tribodiagnostického servisu nabízíme:

 • odběr vzorků olejů našim technikem, určení vhodného odběrného místa
 • filtraci olejů mobilní filtrační jednotkou
 • zajišťujeme vyhodnocení fyzikálně-chemických vlastností plastických maziv a olejových emulzí
 • aplikaci a nabídku vhodného maziva
 • navrhujeme a vytváříme mazací plány
 • nabízíme externí vedení olejového hospodářství, které spočívá ve sledování a evidenci spotřeby olejů, evidenci mazacích plánů pomocí SW OIL 2000
 • odborná školení, technická pomoc

Pro objednání našich služeb nás můžete ihned kontaktovat ...

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz