česká verze english version deutsch, PDF polski, PDF
Home - ESOS Ostrava s.r.o. - Efektivní starost o Vaše stroje

VIBRODIAGNOSTIKA

Provádíme vibrodiagnostické měření rotujících strojů a strojních zařízení, monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevyváženost, nesouosot apod., kde cílem je určení objektivního stavu strojů a strojních zařízení.

Nabízíme:

 • periodické měření výrobních strojů a zařízení (CNC, NC, elektromotory, kompresory, čerpadla, a další.) monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevyváženost, nesouosost apod. pomocí nejmodernější měřící techniky s maximální vypovídací schopností k posouzení jejich stavu
 • neperiodické měření problémových výrobních strojů a zařízení s posouzením příčiny a řešením problému.
 • zajišťujeme instalace  a komplexní správu ON LINE monitorovacího systému na výrobní stroje a zařízení, vizualizace stavu, on line data, trendy
 • provozní vyvažování rotorů – jednorovinnové, dvourovinnové (oběhové kola ventilátorů, čerpadel a rotory sekaček, fréz , mulčovačů standartně do 4 metrů)
 • průmyslové ustavování na spojkách jednotlivých částí strojního zařízení
 • implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby
 • technickou pomoc, školení

Příklady, kde všude lze vibrodiagnostiku použít a také aplikovat:

 • Strojírenský, a další lehký a těžký průmysl
  • Měření NC a CNC strojů
  • Měření chvění základů
  • Měření kompresorů, turbokompresorů, čerpadel, elektromotorů, ventilátorů, převodovek, jeřábů, drtičů, třídičů a další…
  • Ustavování na spojkách strojních zařízení
  • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů, třídičů, čerpadel
 • Papírenský průmysl
  • Měření ložisek válců papírenských strojů
  • Měření obslužných provozů papírenských strojů
 • Zemědělský průmysl
  • Provozní vyvažování zemědělské techniky (sekačky, mulčovače, frézy …)

Výhody použití vibrodiagnostiky v praxi:

 • včasná detekce a lokalizace vznikající poruchy s možností dopředu naplánovat opravu strojního zařízení, bez ztráty na výrobě v případě havárije strojního zařízení
 • zvýšení spolehlivosti a životnosti při odstranění dynamického namáhání vzniklé nevyvážením, případně špatným ustavením
 • zvýšení spolehlivosti a produktivnosti strojních zařízení tam, kde je implementována vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečekaných výpadků strojního zařízení a prostojů ve výrobě

Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnutí informací o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu.

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých komponentech, opotřebováním apod., takže jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním a rozhodujícím metodám technické diagnostiky.

Vlastní vývoj vibrační diagnostiky ve své podstatě kopíruje vývoj metod technické diagnostiky, tzn. od pocitových a vizuálních vjemů, přes jednoduché snahy o zesílení vibračního, resp. hlukového signálu se dostáváme až k použití nejmodernější měřící techniky s maximalizací vypovídající schopností o technickém stavu sledovaného objektu.

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření.

Nejčastější detekovatelné závady zvyšující vibrace jsou:

 • Nevyváženost rotorů
 • Nesouosost spojek, ložisek a převodů
 • Mechanické uvolnění
 • Poškození valivých ložisek
 • Opotřebení převodů
 • Zadírání
 • Hydraulické a aerodynamické problémy
 • Elektrické závady
 • Rezonance
 • Deformace

Nabízíme Vám Aplikační list - VIBRODIAGNOSTIKA ke stažení.

Pro objednání našich služeb nás můžete ihned kontaktovat ...

www.esosostrava.cz - ESOS Ostrava s.r.o. - Výstavní 51, Ostrava - tel.: +420 596 624 831-3 - esos@esosostrava.cz - made by grande-studio.cz