Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

Kontrola stavu obráběcích strojů je hlavním předpokladem pro udržení kvality výroby a současně nutnou podmínkou v systémech jakosti podle norem ISO 9001. Sledovat preventivně geometrii obráběcího stroje, nebo dle zmetkovitosti výroby je již záležitostí minulosti. Současný trend určuje předvídat - predikovat stav obráběcího stroje a v návaznosti na to zajišťovat kvalitu výroby. Z toho vyplývá, že i na obráběcím stroji s horšími parametry je možno zajistit vyhovující výrobu.

Tuto cestu zajišťuje společnost ESOS Ostrava, s.r.o, která dokáže snižovat náklady strojního parku a provozu a zároveň udržet vysokou kvalitu výroby pomocí diagnostiky pro kontrolu obráběcích CNC a NC strojů, jejíž schopnosti uplatňuje u rozsáhlé klientely, zejména strojírenských podniků.

Z provedených měření se vytváří archív, čímž se získává kontinuální přehled o vývoji obráběcích strojů. Lze tak určit , který konkrétní obráběcí stroj je schopen plnit požadavky na přesnost výroby určitého typu strojních součástí. Takovou klasifikací a jejím periodickým opakováním je možno snížit náklady na zmetkovitost, vznikající přiřazením výrobku na konkrétní stroj. Snižují se i náklady vzniklé odstavením obráběcích strojů – sledováním trendu vývoje přesnosti je možné stanovit potřebu opravy dříve než dojde k závažnější poruše.

Zákazník získává přehled o přesnosti svého strojového parku, včetně protokolů o přesnosti stroje dle ISO 9001.

Diagnostika dle ISO 230 – 4

Měření geometrie, měření seřízení pohonů analýzou kruhovitosti přístrojem Ballbar QC 20-W

Tímto měřením lze podchytit geometrické odchylky obráběcího stroje (kolmost, přímost, mrtvý chod, příčné vůle…), elektronické odchylky ( zpoždění serva, vlečnou chybu, lineární chybu odměřování ).

Měření je prováděno vždy na nezatíženém obráběcím stroji, doba měření je závislá na typu a počtu měřených rovin.

Z tohoto měření je zpracován protokol, který obsahuje:

 • Analýzu kruhovitosti dle ISO 230-4
 • Tabulku naměřených hodnot
 • Výpis a diagnózu naměřených odchylek
 • Vyhodnocení stavu obráběcího stroje
 • Doporučení na odstranění zjištěných závad - při periodickém měření je také
 • zpracováván trend vývoje naměřených odchylek

Doplňující měření pomocí přípravků (rovinosti stolů, vedení lože apod.)

Měření rovinosti a skutečné polohy stolů, vedení lože, pomocí přípravků, číselníkového indikátoru, elektronické vodováhy MINILEVEL.

Měření je prováděno vždy na nezatíženém obráběcím stroji, doba měření je závislá na typu.

Z měření je zpracován protokol, který obsahuje:

 • Schéma měření
 • Grafické znázornění skutečného tvaru či polohy obráběcího stroje
 • Vyhodnocení stavu obráběcího stroje

Ustavování ( vyvažování ) obráběcích strojů

Ustavování (vyvažování) obráběcích strojů do roviny je důležité především u soustruhů, kdy má přímou souvislost s geometrií obráběcího stroje, souososti osy vřetene a suportu.

Po ustavení obráběcího stroje vždy následuje kontrolní přeměření geometrie dle ISO 230-1.

Z měření je zpracován protokol, který obsahuje:

 • Schéma měření
 • Tabulku naměřených hodnot
 • Vyhodnocení stavu obráběcího stroje
 • Doporučení na odstranění zjištěných závad
Diagnostika NC a CNC stroju Esos

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýzy olejů,  paliv maziv a emulzí slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska  jeho mazacích schopností a opotřebení stroje. Analýza stavu oleje či stroje slouží ke sledování degradace olejové náplně, dále ke sledování znečištění olejové náplně a také k stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie.

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Diagnostika hydraulických systémů  a zařízení slouží ke zjištování stavu výkonů hydraulických čerpadel, prvků, proporcionálních  a hydraulických ventilů. Tato diagnostika je součástí preventivních a prediktivních prohlídek strojů a zařízení a v případě nutnosti k bližšímu zjištění problémů s hydraulickými okruhy. Správným chodem hydraulického zařízení zajistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831-3
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty