Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

EUROPAFILTER

NOVINKA VE FILTRACI OLEJŮ

více podrobností - reference 1 - praktické příklady filtrace

V rámci preventivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, které může způsobit právě vysoké znečištění. V praxi se proto snažíme snížit znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter od společnosti ESOS Ostrava, s. r. o., která má s tímto produktem výborné zkušenosti.

Principem je patentovaná metoda kapilární filtrace, kdy mají filtrační kapiláry v průměru cca 45 μm. Tok kapaliny skrze filtr probíhá vertikálním směrem a během toku dochází k absorpci pevných částic a vody do krajních vrstev filtru. Je důležité uvědomit si, že se nejedná o klasickou technologii absolutní filtrace. Tímto způsobem je možno odstranit nečistoty až do velikosti 0,1 mikronu a všechny druhy vody (volnou i emulzní). Jelikož se jedná o „prostou“ mechanickou filtraci, aditiva v oleji zůstávají zachována. Výjimku z tohoto pravidla tvoří čisticí aditiva, která jsou navázána na pevné částečky. Odstraněním částeček dochází i k odstranění spotřebovaného aditiva.

Zásadní otázkou je: Proč čistit olej na takto vysokou mez čistoty? Dle předního výrobce ložisek je potřeba v oleji odstranit nečistoty větší než 0,5 mikrometrů.

Tato filtrační technologie poskytuje vysokou míru čistoty olejů. Tato technologie umožní posunout vaši údržbu strojů o třídu výše z hlediska jejich spolehlivosti a životnosti.

Europafilter_KIC_CMYK_platt_liggande__5-2014-BB-v9
Feb-2015-12-Europafilter-Photo

ČISTÝ OLEJ JE JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PRO NEVIDITELNÝ PROBLÉM

Jeden filtr, tři funkce!

NANO FILTRACE

Filtr zachycuje všechny typy částic až do velikosti 100 nanometrů (0.1 micron).

ODSTRANÍ OXIDAČNÍ PRODUKTY

Filtry odstraní oxidační produkty spolu se sedimenty a měkkými kaly usazenými v systému.

ODSTRANÍ VODU

Filtr odstraní všechny formy vody (vázaná, volná, emulgovaná).

PŘÍKLAD Z PRAXE

Prodloužení životnosti olejů a bezporuchovost systémů

Jednou z hlavních příčin poruch a havárií zařízení s olejovou náplní jsou mechanické nečistoty obsažené v oleji. Dlouhodobým zkoumáním bylo zjištěno, že až 70 % nečistot má velikost nižší než 1 mikrometr (obr. 1). Tyto částice pod 1 mikrometr se nazývají měkké kaly a hodnotí se pomocí MPC analýzy.
 
V rámci prediktivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, které může způsobit právě vysoké znečištění olejového systému. V praxi proto snižujeme znečištění olejů na co nejnižší úroveň. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter, který má s tímto produktem výborné zkušenosti. Například na vstřikolisech dochází vlivem těchto malinkatých částeček obsažených v oleji k tvorbě úsad, ke špatnému chodu hydrauliky a k přicpávání proporcionálních ventilů. Tím dochází k vyšší zmetkovitosti výrobků, k neplánovaným prostojům a ke ztrátám ve výrobě. V následujících řádcích vám představíme dva reálné příklady z praxe.

e1

Kapilární filtrace v papírenské výrobě

U našeho klíčového zákazníka v papírenství provádíme pravidelnou tribodiagnostickou kontrolu olejů na hydraulických systémech a převodovkách.

Popis systému: Papírenský stroj, Carter EP 220, objem náplně 930 l

Po pravidelné letní odstávce byl zaznamenán špatný chod řídicí hydrauliky. Docházelo tím k nečekaným prostojům a vysokým ztrátám ve výrobě. Zákazník se rozhodl okamžitě vyměnit celou olejovou náplň, čímž předpokládal, že dojde k vyřešení potíží. V olejovém systému jsou zabudována jemná, 3mikrometrová sítka, která se i po této výměně oleje začala ucpávat. Naší laboratoří byla provedena analýza oleje, z níž vyplynulo vysoké znečištění dle MPC a kódu čistoty. Poté došlo k nasazení filtrační jednotky Europafilter. Po 3 dnech byl odebrán vzorek oleje a díky filtraci došlo ke snížení hodnoty MPC. Avšak přibližně po týdenním provozu zaznamenal kontrolní vzorek opět zvýšené hodnoty MPC. Stále docházelo ke špatnému chodu hydrauliky (vysoké tlaky a ucpávání sítek). Proto byla zahájena kapilární filtrace technologií Europafilter na delší dobu, tak aby došlo k vyčištění nejen oleje, ale i celého olejového systému, včetně úsad na stěnách nádrže a ze záhybů (pro řádné vyčištění všech nečistot i z poměrně velkého hydraulického okruhu). Filtrace probíhala po dobu dvou měsíců s pravidelnou analýzou hodnoty MPC (obr. 2). Docházelo k průběžnému snižování hodnoty MPC. Tímto opatřením byly odstraněny potíže chodu hydrauliky. Na obr. 3 je patrné zanesení filtru měkkými kaly.

e2

Vzhledem k bezporuchovému provozu papírenského stroje je doporučena trvalá instalace na tento problémový hydraulický okruh.

V rámci prediktivní údržby byly navrženy a nainstalovány jemné vzduchové filtry. Zákazník dosud prováděl nalévání nového oleje bez použití filtrace. Vzhledem k tomu, že i v novém oleji se vyskytují mechanické nečistoty, tzn. že nový olej lze považovat za olej znečištěný, není tento způsob nalévání bez filtračního systému vhodný. Bylo doporučeno nalévat i nový olej přes filtrační jednotku.
Výměnou oleje nemohlo dojít ke zlepšení stavu, jelikož byl systém během provozu značně zanesen. Výměnou oleje navíc dojde k regeneraci detergentně disperzních vlastností a k následnému uvolňování nečistot, které mohou způsobit další problémy v chodu hydrauliky. Krátkodobá nárazová filtrace nestačí tento systém vyčistit, pro uvolnění většiny úsad a nečistot je potřeba delší čas.

e3

Praktický příklad filtrace hydraulického lisu

Popis systému: Hydraulický lis 500t, hlavní mazání, objem náplně 200 l, minerální olej Carter EP 100

Jedná se o zákazníka, u něhož provádíme pravidelné půlroční analýzy hydraulických olejů. Ve výsledcích nebylo zjištěno zvýšené množství nečistot. Zákazník zaznamenal kolísání tlaku v hydraulickém systému a zvýšení prostojů. Doporučili jsme proto MPC analýzu (množství měkkých kalů), jež odhalila kritickou hodnotu 43,5 DE (obr. 4).
Zákazník okamžitě provedl výměnu oleje a zjistil usazení měkkých kalů na dně a stěnách nádrže (obr. 5); hodnota MPC pak poklesla na 26,5 DE. Tato hodnota je sice stále zvýšená, ale již ne kritická. Po měsíci provozu docházelo k opětovnému kolísání tlaku v hydraulickém systému. Další analýzou byla opět objevena kritická hodnota MPC – 44,8DE. Ihned byla nasazena filtrační jednotka Europafilter, která měla tyto částice pod 1 mikrometr odstranit. Tato filtrace proběhla úspěšně a již po týdnu poklesla hodnota na 8,5 DE, což je výborný stav. Filtrační jednotka byla odpojena. Po této zkušenosti vyžaduje zákazník analýzy – včetně MPC – na všech lisech. Po měsíci provozu bez filtračního zařízení Europafilter došlo k opětovnému navýšení hodnoty MPC 28,3 DE, což je samozřejmě zvýšený stav. Tyto částice se do olejové náplně dostaly z olejového systému uvolněním úsad, kdy přefiltrovaný olej získává zpět svou čisticí schopnost. Z uvedeného příkladu je patrné, že nestačí krátkodobá filtrace (týden), ale je nutno počítat s delší dobou, aby došlo k dokonalému vyčištění nejen oleje, ale celého olejového systému. Tímto krokem odstranil zákazník kolísání tlaku v hydraulickém systému a k prostojům ve výrobě tak již nedochází.

e4
e5

Závěr

Je evidentní a mnohaletou praxí vyzkoušené, že kapilární filtrace je schopna vyřešit nejčastější problémy spojené s oleji a olejovým systémem. Filtrační systém Europafilter umí odstranit všechny druhy kontaminace: nečistoty do 0,1 mikrometru, včetně měkkých kalů, zlikviduje úsady a všechny formy vody. Navíc dlouhodobým provozem a udržováním vysoké úrovně čistoty výrazně sníží degradaci olejové náplně. Tím se zřetelně prodlouží životnost oleje i celých systémů, v nichž je olej obsažen. Další pozitivní zkušenost s aplikací kapilární filtrace Europafilter máme u stavebních strojů, převodovek, turbín, kompresorů, hydraulických lisů či motorových olejů. Výhodou oproti elektrostatické filtraci je nižší pořizovací cena, současná filtrace nečistot i vody (volné i vázané), menší hmotnost, lepší manipulace, bezúdržbový provoz… jen výměna filtračních vložek. Udržení vysoké úrovně čistoty oleje je v proaktivní údržbě na prvním místě. Vyzkoušejte a uvidíte!

Zástupcem společnosti Europa-filter pro Českou republiku a Slovensko je od roku 2016 společnost ESOS Ostrava s. r. o.

 

Zdroj článku: www.udrzbapodniku.cz

MÁTE O EUROPAFILTER ZÁJEM NEBO SE O NĚM CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Invalid Email

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831-3
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty