Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

VIBRO DIAGNOSTIKA

Provádíme vibrodiagnostické měření rotujících strojů a strojních zařízení, monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevyváženost, nesouosot apod., kde cílem je určení objektivního stavu strojů a strojních zařízení.

Nabízíme

periodické měření výrobních strojů a zařízení (CNC, NC, elektromotory, kompresory, čerpadla, a další.) monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevyváženost, nesouosost apod. pomocí nejmodernější měřící techniky s maximální vypovídací schopností k posouzení jejich stavu

neperiodické měření problémových výrobních strojů a zařízení s posouzením příčiny a řešením problému.

zajišťujeme instalace  a komplexní správu ON LINE monitorovacího systému na výrobní stroje a zařízení, vizualizace stavu, on line data, trendy

provozní vyvažování rotorů – jednorovinnové, dvourovinnové (oběhové kola ventilátorů, čerpadel a rotory sekaček, fréz , mulčovačů standartně do 4 metrů)

průmyslové ustavování na spojkách jednotlivých částí strojního zařízení

implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby

technickou pomoc, školení

Příklady, kde všude lze vibrodiagnostiku použít a také aplikovat

Strojírenský, a další lehký a těžký průmysl

 • Měření NC a CNC strojů
 • Měření chvění základů
 • Měření kompresorů, turbokompresorů, čerpadel, elektromotorů, ventilátorů,
 • převodovek, jeřábů, drtičů, třídičů a další…
 • Ustavování na spojkách strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů, třídičů, čerpadel

Papírenský průmysl

 • Měření ložisek válců papírenských strojů
 • Měření obslužných provozů papírenských strojů

Zemědělský průmysl

 • Provozní vyvažování zemědělské techniky (sekačky, mulčovače, frézy …)

Výhody použití vibrodiagnostiky v praxi

včasná detekce a lokalizace vznikající poruchy s možností dopředu naplánovat opravu strojního zařízení, bez ztráty na výrobě v případě havárije strojního zařízení

zvýšení spolehlivosti a životnosti při odstranění dynamického namáhání vzniklé nevyvážením, případně špatným ustavením

zvýšení spolehlivosti a produktivnosti strojních zařízení tam, kde je implementována vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečekaných výpadků strojního zařízení a prostojů ve výrobě

Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnutí informací o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu.

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých komponentech, opotřebováním apod., takže jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním a rozhodujícím metodám technické diagnostiky.

Vlastní vývoj vibrační diagnostiky ve své podstatě kopíruje vývoj metod technické diagnostiky, tzn. od pocitových a vizuálních vjemů, přes jednoduché snahy o zesílení vibračního, resp. hlukového signálu se dostáváme až k použití nejmodernější měřící techniky s maximalizací vypovídající schopností o technickém stavu sledovaného objektu.

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření.

Nejčastější detekovatelné závady zvyšující vibrace jsou

Nevyváženost rotorů

Nesouosost spojek, ložisek a převodů

Mechanické uvolnění

Poškození valivých ložisek

Opotřebení převodů

Zadírání

Hydraulické a aerodynamické problémy

Elektrické závady

Rezonance

Deformace

Nabízíme Vám Aplikační list.
VIBRODIAGNOSTIKA ke stažení.

VIBRODIAGNOSTIKA

 • periodické měření výrobních strojů a zařízení, monitorování stavu ložisek a detekci dynamických stavů jako nevývaha, nesouosost apod.
 • nepriodické měření problémových výrobních zařízení
 • implementaci vibrační diagnostiky do systému údržby

TRIBODIAGNOSTIKA

 • základní analýza vzorků olejů a plastických maziv
  • pro autodopravce a stavební stroje
  • pro výrobní stroje a zařízení

DIAGNOSTIKA NC A CNC STROJŮ

 • sledování trendů vývoje přesnosti CNC strojního parku
 • kruhová interpolace dle ISO 230-4
 • měření geometrie dle ISO 230-1

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831-3
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty