Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení.  Lokalizujeme poruchu a zjišťujeme okamžitý stav a také vývoj v trendu. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

Nabízíme

Neperiodické měření, které se provádí v případě zjištění problémů se strojem.

Periodické měření v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti strojů a zařízení

On line měření včetně měření teplot a případně dalších veličin v případech, kdy výpadek těchto strojů je pro společnost nenahraditelný.

Periodické a on line měření s předstihem informuje o vznikajících problémech se strojem či zařízením a umožnuje se připravit na odstávku a opravu, či provést servisní zásah, tak aby stroj byl opět provozuschopný a spolehlivý.

Měření také umožňuje prodloužit intervaly preventivních oprav a výměn  strojů a zařízení, jako jsou kompresory, převodovky, turbíny, vřetena, dmychadla, vývěvy, ….

Při vibrodiagnostickém měření navíc kontrolujeme také stav zařízení vizuálně, tzn.: volné kotvící šrouby, stav řemenů, utržené silenbloky, zanesené mřížky el. motorů, úniky maziv … a tyto skutečnosti ihned oznámíme zákazníkovi a zohledníme při vyhodnocování.

Pomocí vibrodiagnostického měření také kontrolujeme přímo na místě stav domazání ložisek. V případě nutnosti domazání se ložisko domaže  a ověříme opět provozní stav ložiska.

 • Průmyslové ustavování na spojkách jednotlivých částí strojního zařízení i  celku
 • Implementaci vibrační diagnostiky do systému preventivní péče
 • Poradenství, technickou pomoc, školení  všech výrobců diagnostických přístrojů
 • Prodej diagnostických přístrojů Schaeffler
schaffler group Esos

K měření používáme diagnostické přístroje Schaeffler, kde jsme jejich technologickým partnerem a přístroje společnosti Rockwell automation. Naši pracovníci jsou certifikováni u ATD ČR. Měříme strojní zařízení ve stovkách podniků a v databázi máme desetisíce měřených zařízení.

Příklady, kde lze vibrační diagnostiku použít a aplikovat

Strojírenství (lehký a těžký průmysl)

 • NC a CNC stroje
 • Měření chvění základů, potrubí…
 • Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny…
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel…

Papírenský průmysl

 • Ložiska válců papírenských strojů
 • Obslužné provozy  - Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny, …
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel,…

Zemědělský a stavební průmysl

 • Provozní vyvažování zemědělských a stavebních strojů – sekačky, mulčovače, silniční a půdní frézy, štěpkovače, …
 • Zjišťování stavu ložisek a mazání zemědělských a stavebních strojů
Vibrodiagnostika ESOS

Praktický příklad

Výhody použití vibrodiagnostiky v praxi

včasná detekce a lokalizace vznikající poruchy s možností dopředu naplánovat opravu strojního zařízení, bez ztráty na výrobě v případě havárije strojního zařízení

zvýšení spolehlivosti a životnosti při odstranění dynamického namáhání vzniklé nevyvážením, případně špatným ustavením

zvýšení spolehlivosti a produktivnosti strojních zařízení tam, kde je implementována vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečekaných výpadků strojního zařízení a prostojů ve výrobě

Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnutí informací o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu.

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých komponentech, opotřebováním apod., takže jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním a rozhodujícím metodám technické diagnostiky.

Vlastní vývoj vibrační diagnostiky ve své podstatě kopíruje vývoj metod technické diagnostiky, tzn. od pocitových a vizuálních vjemů, přes jednoduché snahy o zesílení vibračního, resp. hlukového signálu se dostáváme až k použití nejmodernější měřící techniky s maximalizací vypovídající schopností o technickém stavu sledovaného objektu.

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření.

ESOS diagnostika

Nejčastější detekovatelné závady zvyšující vibrace jsou

Nevyváženost rotorů

Nesouosost spojek, ložisek a převodů

Mechanické uvolnění

Poškození valivých ložisek

Opotřebení převodů

Zadírání

Hydraulické a aerodynamické problémy

Elektrické závady

Rezonance

Deformace

Nabízíme Vám Aplikační list.
VIBRODIAGNOSTIKA ke stažení.

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýzy olejů,  paliv maziv a emulzí slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska  jeho mazacích schopností a opotřebení stroje. Analýza stavu oleje či stroje slouží ke sledování degradace olejové náplně, dále ke sledování znečištění olejové náplně a také k stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie.

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Diagnostika hydraulických systémů  a zařízení slouží ke zjištování stavu výkonů hydraulických čerpadel, prvků, proporcionálních  a hydraulických ventilů. Tato diagnostika je součástí preventivních a prediktivních prohlídek strojů a zařízení a v případě nutnosti k bližšímu zjištění problémů s hydraulickými okruhy. Správným chodem hydraulického zařízení zajistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831-3
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty